Eurooppanaiset ry.

Toimintasuunnitelma 2015

1. Yleistä

Eurooppanaiset ry. on vuonna 1995 perustettu kaikille avoin, poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä suomalaisten naisten tietoutta Euroopan unionista ja aktivoida naisia vaikuttamaan EU-asioihin. Vuonna 2015 juhlitaan yhdistyksen 20. toimintavuotta, joka on samalla Suomi 20 vuotta EU:ssa -merkkivuosi. Vaikka EU-jäsenyys onkin jo itsestäänselvyys nuoremmille ikäluokille, niin vuoden 2015 toiminnassa haluamme korostaa EU:n merkitystä kansalaisten, erityisesti naisten arjessa ja lisätä EU:n perusasioiden tuntemusta. Yhdistys seuraa aktiivisesti EU:ssa tapahtuvia asioita; vuonna 2015 mm. EU:n talouskysymysten vaikutuksia erityisesti naisten asemaan sekä EU:n kehitysyhteistyön teemavuoden tapahtumia. Yhdistys pyrkii lisäämään naisten näkyvyyttä EU-asioissa aktiivisen verkottumisen kautta.

2. Aamukahvit


Yhdistys jatkaa perinteisten aamukahvitapaamisten järjestämistä Helsingissä. Kaikille avoimissa tapaamisissa käydään keskustelua asiantuntija-alustusten pohjalta. Puhujiksi kutsutaan EU:n ajankohtaiskysymyksiin ja tasa-arvon edistämiseen perehtyneitä asiantuntijanaisia. Osa tilaisuuksista voidaan järjestää iltapäivän tai alkuillan tapahtumina. Keskustelutilaisuuksia järjestetään vuoden aikana yhteensä noin kuusi. Keskusteluaiheita ovat mm:

– Suomen EU-jäsenyys 20 vuotta
– talouskysymykset, EU:n ohjelmat ja investoinnit
– palkkatasa-arvo EU:ssa ja Suomessa
– EU:n sosiaalinen ulottuvuus
– naisjärjestöjen yhteistyö Suomessa, EU-alueella, Pohjoismaissa ja erityisesti Itämeren piirissä
– naisten osallistuminen pörssiyhtiöiden hallitustyöhön

Aamukahveista toimitetaan tiivistelmät yhdistyksen internet-sivuille.

3. Tapahtumat ja projektit

Yhdistyksen toiminnassa otetaan huomioon maaliskuussa vietettävä naistenpäivä ja Eurooppa-päivä toukokuussa. Minna Canthin päivän läheisyydessä maaliskuussa pyritään järjestämään kulttuuriohjelmaa mahdollisesti yhteistyössä muiden naisjärjestöjen kanssa. Joulukuussa järjestetään perinteinen joulupuuro. Yhdistyksen 20. toimintavuotta on tarkoitus juhlistaa esimerkiksi järjestämällä juhlaseminaari ja kutsumalla yhdistykselle kunniapuheenjohtaja. Yhdistys on verkottunut useiden toimijoiden kanssa, ja tapahtumia järjestetään yhteistyössä mm. Naisjärjestöjen Keskusliiton, Tanen, Nytkisin, Naistoimittajien ja Eurooppalaisen Suomen kanssa. Eurooppanuorten kanssa pyritään järjestämään yhteinen seminaari mahdollisesti syyskaudella 2015.

4. Tiedotustoiminta

Yhdistyksen pääasialliset tiedotuskanavat ovat jäsenkirje ja kotisivut. Säännöllisesti päivitettävät kotisivut ovat osoitteessa www.eurooppanaiset.fi. Jäsenkirjeen ilmestymistiheys on noin 2-3 kertaa vuodessa. Tiedotusta hoidetaan jatkossa enemmän sähköpostin ja kotisivujen kautta, joiden ajankohtaisuutta tehostetaan. Yhdistyksen julkaisema PohjanAkka-lehti ilmestyy verkkolehtenä keväällä 2015, ja käsittelee ajankohtaisia EU- ja tasa-arvoaiheita sekä yhdistyksen 20-vuotista toimintaa. Yhdistys tutkii myös mahdollisuutta koota ja julkaista tiedotuskirjasen, johon on koottu analyyttistä tietoa naisten asemasta ja sen kehittymisestä 20 vuotta kestäneen EU-jäsenyyden aikana.

5. Hallinto ja jäsenyydet

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin 5-7 kertaa vuodessa. Yhdistyksellä on hallituksen valitsemat sihteeri ja taloudenhoitaja. Yhdistys on Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Eurooppalaisen Suomen jäsen. Yhdistyksellä on edustus Eurooppalaisen Suomen hallituksessa, ja sillä on ollut edustus NJKL:n hallituksessa vuosina 2012-2014.

6. Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja avustuksiin. Vuodelle 2015 hallitus esittää jäsenmaksuksi 25 euroa. Yhdistys hakee myös vuodelle 2015 ulkoasiainministeriön valtionavustusta kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen.