Toimintakertomus 2013

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Naiset96 ry perustettiin vuonna 1995 edistämään EU:sta käytävää keskustelua ja valvomaan naisten etuja yhdentyvässä Euroopassa. Naiset96 muutti vuoden 2005 toukokuussa järjestetyssä vuosikokouksessa nimensä Eurooppanaiset ry:ksi. Vuosikokouksessa todettiin järjestön alkuperäisten tavoitteiden – EU-keskustelun ylläpitämisen ja erityisesti naisten aseman ja oikeuksien esilletuomisen – olevan edelleen perusteltuja päämääriä yhdistyksen toiminnalle. Yhdistyksen alkuperäisen nimen (Naiset96) katsottiin kuitenkin kytkeytyvän liiaksi EU:n vanhoihin kehitysvaiheisiin (HVK 1996) ja ilmentävän näin huonosti yhdistyksen keskeistä luonnetta ja toiminnan päämääriä 2000-luvulla.

Eurooppanaiset ry:n toimintaperiaatteena on lisätä naisten tietoutta Euroopan unionista ja naisten arkeen vaikuttavista EU-teemoista. Yhdistys kannustaa naisia osallistumaan ajankohtaiseen EU-keskusteluun ja tuo EU:n ajankohtaisia teemoja naisten tietouteen. Yhdistyksen tarkoituksena on tuoda esille tasa-arvokysymyksiä sekä lisätä naisasiantuntemusta ja naisnäkökulmaa suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa.

JÄSENET

Eurooppanaisilla oli vuoden 2013 päättyessä 222 jäsentä. Jäsenet olivat melko aktiivisesti mukana yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa. Jäsenkunnassa on ollut jonkin verran muutoksia, eronneita ja uusia jäseniä. Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia pidettiin kahdesti, keväällä ja syksyllä.

HALLITUS

Eurooppanaiset ry:n hallituksen muodostivat vuonna 2013 seuraavat henkilöt: yhdistyksen puheenjohtajana toimi Satu Paasilehto, varapuheenjohtajina Ritva Nyberg ja Barbro Widing ja muina hallituksen jäseninä Kaisa Kauppinen, Kati Kalliomäki, Anja-Riitta Ketokoski, Sari Koivuniemi, Päivi Luna, Elina Palola ja Katja Tuokko. Yhdistyksen sihteerinä toimi vuoden alusta elokuun loppuun Katja Tuokko ja syyskuusta eteenpäin Hanna Karhunen. Taloudenhoitajan tehtävissä toimi Päivi Luna. Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 8 kertaa.

TOIMINTA

a) Tapaamiset

Eurooppanaisten keskustelutilaisuuksia järjestettiin aiempien vuosien tapaan noin kuukauden välein vaihtelevasti aamukahvi- tai iltatilaisuuksina, jotta mahdollisimman moni pääsisi mukaan. Näihin tapaamisiin osallistui 10–25 yhdistyksen jäsentä.

Tilaisuuksissa oli vuoden aikana seuraavaa ohjelmaa:

 

  • Tammikuun aamukahveilla tutustuttiin Väestöliiton Womento –hankkeeseen, joka on valtakunnallinen, koulutettujen naisten mentorointiverkosto. Väestöliitto kutsui meidät aamukahveille 30.1.2013. Tilaisuudessa alustivat monikulttuurisen osaamiskeskuksen päällikkö Anne Alitolppa-Niitamo ja Womento –hankkeen projektipäällikkö Marina Wetzer-Karlsson. Lisäksi henkilökohtaisista kokemuksistaan kertoi suunnittelija Gunta Ahlfors.

 

  • Helmikuun aamukahveilla 14.2.2013 keskusteltiin kansalaisten teemavuodesta ja kuinka sen toteuttamiseen osallistuvat Euroopan komission Suomen-edustusto, Euroopan parlamentin tiedotustoimisto sekä teemavuotta koordinoiva Eurooppalainen Suomi ry. Alustajina olivat Eve Pakkanen Eurooppalaisesta Suomesta ja Pekka Nurminen ja Nina Hotti EU-edustustosta.

 

  • Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä 19.3.2013 järjestimme yhteistyössä Eurooppalaisen Suomen kanssa keskustelutilaisuuden teatteri Avointen ovien tiloissa, osoitteessa Erottajankatu 5. Tilaisuudessa alustivat Pohjoismaisen kirjallisuuden professori Ebba Witt-Bratström ja teatterijohtaja Heini Tola.

 

  • Toukokuun aamukahvien aiheena oli valtioneuvoston EU-selonteko. Tilaisuus järjestettiin 30.5.2013 valtioneuvoston kansliassa, ja selonteosta kertoi meille neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Kirsi Pimiä.

 

  • Joulukuun aamukahvitilaisuus oli perinteinen joulupuuro ravintola Ainossa 13.12.2013. Tilaisuudessa professori Marjut Jyrkinen kertoi tutkimuksestaan otsikolla ”Sukupuolen ja iän risteymät johtajanaisten uralla”.

 

b) Vuosikokoukset

Eurooppanaisten sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset järjestettiin huhtikuussa ja marraskuussa.

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 13.3.2013 työ- ja elinkeinoministeriön tiloissa, osoitteessa Mikonkatu 4. Kokouksen jälkeen aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä alusti naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteutumisesta EU:n seuraavalla rakennerahastokaudella 2014-2020.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 26.11.2013 Eurooppa-salissa. Syyskokouksen vieraana oli oikeustieteen tohtori Outi Anttila, joka alusti elokuussa 2013 tarkistetusta väitöstutkimuksestaan otsikolla ”Kohti tosiasiallista tasa-arvoa? Sukupuolisyrjinnän kiellot oikeudellisen pluralismin aikana.”

Marraskuun vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat ja varatilintarkastajat sekä hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2013. Satu Paasilehto valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi valittiin Ritva Nyberg sekä Barbro Widing. Yhdistyksen hallituksessa muina jäseninä jatkavat Kati Kalliomäki, Kaisa Kauppinen, Anja-Riitta Ketokoski Päivi Luna ja Elina Palola. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Anna Jungner-Nordgren, Hanna Karhunen ja Nina Naskali. Hallitus on valinnut keskuudestaan sihteeriksi Hanna Karhusen ja rahastonhoitajaksi Päivi Lunan.

c) Seminaari

Eurooppanaiset järjesti yhdessä ruotsalaisen sisarjärjestön SKENin kanssa (Svenska kvinnors Europa-nätverk) EU-seminaarin 21.-23.9.2013. Tilaisuus aloitettiin yhteisellä lounaalla Helsingin yliopistomuseon Arppeanum –kahvilassa, jonka jälkeen pidettiin seminaari Viking Linen lautalla. Tilaisuudessa alustivat Ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristi Raik, Helsingin ruotsinkielisen työväenopiston maahanmuuttokoordinaattori Ann-Jolin Gruene ja puheenjohtaja Satu Paasilehto. Tilaisuus oli samalla SKENin 20-vuotisjuhla, joten osallistuimme omakustanteisesti juhlaillalliseen laivalla. Seuraavana päivänä SKEN järjesti Tukholmassa seminaarin Malmö Forumin järjestelyistä, ohjelmasisällöistä ja mahdollisesta yhteistyöstä. Caroline Matsson kertoi Eurooppanaisille tapahtuman suunnitelmista ja tavoitteista osallistaa naisia. Lisäksi Outi Ojala-Seppänen alusti EU:n kansalaisten teemavuodesta.

d) PohjanAkka-lehti

Eurooppanaisten julkaisema PohjanAkka -lehti ei ilmestynyt vuonna 2013 yhdistyksen heikon rahatilanteen vuoksi. Lehden toimittamiseen kohdennettiin kuitenkin UM:n luvalla varoja, jotta 2014 ilmestyvään vaalinumeroon saataisiin mahdollisimman laadukas ja kattava sisältö. Tätä materiaalia on julkaistu yhdistyksen verkkosivuilla, ja nyt jo sähköisenä julkaistu materiaali tulee toukokuun alussa 2014 ilmestyvään PohjanAkan numeroon.

e) Kotisivut

Yhdistyksen kotisivuilla kerrotaan yhdistyksen tavoitteista ja toimintamuodoista. Jäsenet ja muu yleisö voi entistä paremmin seurata sivuilta yhdistyksen tulevia tapahtumia ja muita ajankohtaisia EU- ja tasa-arvoaiheisia uutisia. Sivujen osoite on www.eurooppanaiset.fi

f) Muu toiminta

Eurooppanaiset toimi Eurooppalaisen Suomen ja Naisjärjestöjen Keskusliiton (NJKL) jäsenenä ja osallistui molempien yhdistysten vuosikokouksiin. Lisäksi Eurooppanaiset ry osallistui Eurooppa-päivän toritapahtumaan 8.5.2013 Kampin torilla ja ”Eurooppa risteävillä raiteilla” –raitiovaunutapahtumaan 30.5.2013, jolla Eurooppalainen Suomi ry halusi kiinnittää huomion vuoden kuluttua pidettäviin EU-parlamentin vaaleihin ja niiden teemoihin.

RAHOITUS

Eurooppanaiset ry rahoitti toimintansa jäsenmaksujen (20€/ jäsen) ja Ulkoasiainministeriön kansalaistiedotusvaroista myönnetyn tuen avulla. Ulkoasiainministeriön yleistä Eurooppa-tiedotustukea saatiin 7 000 euroa. Huomattava osa toiminnasta mahdollistettiin kuitenkin yhdistyksen aktiivijäsenistön vapaaehtoistyöllä.


Aiempien vuosien toimintakertomuksia 

Toimintakertomus vuodelta 2012

Toimintakertomus vuodelta 2011

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2009

Toimintakertomus vuodelta 2008