Yhdistys

Eurooppanaiset ry on kaikille avoin, poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä tietoutta Euroopan unionista ja aktivoida naisia vaikuttamaan EU-asioihin.

Yhdistys nostaa esiin tasa-arvokysymyksiä ja pyrkii lisäämään naisasiantuntemusta ja naisnäkökulmaa suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa.