11.03.2014, 19:51

Puolueiden naisjärjestöiltä vahvaa tukea naiskomissaariehdokkaille

 Suomalaisten puolueiden naisjärjestöt asettuvat vahvasti naispuolisen komissaariehdokkaan taakse. Svenska Kvinnoförbundet, Perussuomalaiset naiset ja Kokoomusnaiset kommentoivat asiaa.

Kysymykset:
1. Mielipiteenne komissaarinvalinnasta eli nais- ja miesehdokkaiden asettamisesta?
2. Miten tasa-arvo nousee vaaliohjelmassanne esiin?

Svenska Kvinnoförbundet, poliittinen sihteeri Petra Qvist-Hämäläinen:

1. Svenska Kvinnoförbundetin mielestä parlamentin ehdotus, jossa jäsenmaat nostaisivat sekä nais- että miesehdokkaat komissaareiksi on hyvä. Molempien sukupuolten tulee olla edustettuna päätöksentekoprosesseissa niin politiikassa kuin elinkeinoelämässäkin. Ajamme tavoitteellisia aloitteita, jotta naisia saadaan enemmän johtotehtäviin EU:n sisällä. Naisten ja miesten tasapuolisempi edustus takaa paremman ja tasa-arvoisemman päätöksenteon. Jotta tasa-arvo toteutuisi EU:n kaikilla tasoilla, on kiinnitettävä enemmän huomiota nimenomaan ehdokasasetteluun.

2. Svenska Kvinnoförbundetilla on oma vaaliohjelma, jossa nostamme esiin talous- ja työmarkkinakysymyksiä tasa-arvonäkökulmasta. Naisten työllistyminen edesauttaa heidän itsenäistä taloudellista päätösvaltaansa kaikissa elämänvaiheissa ja tukee EU:n talouskasvua. Naisten ja miesten mahdollisuuksia yhdistää työ- ja perhe-elämä tulee selkeästi parantaa. Myös puolueen vaaliohjelmassa on nostettu esiin tasa-arvokysymyksiä.

Perussuomalaiset naiset ry, puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen

1. Komissaarivalinta, olisi tietenkin upeaa, että hän olisi nainen, mutta valinta ei ole tasa-arvokysymys. Tärkein kriteeri on henkilön pätevyys tehtävään. Voimme siis asettaa ehdolle yhtä hyvin miehen ja/tai naisen, jos hän on pätevä.

2. En ole lukenut vielä ohjelmaamme, se ei ole vielä julkaistu, elikkä en osaa sanoa kuinka paljon se sisältää tasa-arvoon liittyviä ajatuksia.

Kokoomusnaiset, pääsihteeri Jenny Nyman

1. Kokoomusnaiset pitää tärkeänä, että jäsenmaat esittäisivät komissaarin tehtävään sekä miehiä että naisia. Kokoomusnaisten mielestä on ensisijaisen tärkeää turvata pienen jäsenmaan mahdollisimman suuri vaikutusvalta Euroopassa. Sen vuoksi suomalaisittain onkin hienoa, etä sekä miehistä että naisista löytyy ehdot täyttäviä ykkösluokan ehdokkaita, jotka pystyvät painavan salkun kantamaan.

2. Tasa-arvo ja ihmisoikeudet ovat valtioiden rajat ylittäviä yleisinhimillisiä arvoja, joiden toteutuminen vaatii myös eurooppalaisessa yhteistyössä jäsenmaiden rajat ylittävää yhteistyötä. Euroopan Unioni on myös arvoyhteisö, jossa toisen jäsenmaan kansalaiset eivät voi olla tasa-arvoisempia kuin toiset. Kokoomusnaiset pitää eurovaalikampanjassaan esillä erityisesti naisten poliittisen osallistumisen lisäämistä, tasa-arvoisia mahdollisuuksia edetä yhteiskunnan eri tehtävissä sekä laajemmin epätasa-arvoisten asenteiden ja rakenteiden purkamista myös eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lue lisää keväällä ilmestyvästä PohjanAkasta!

Teksti: Eeva Koskinen

Palaa