29.01.2014, 08:48

Kenestä seuraava komissaari: Naisehdokkaista ei juuri puhuta

Euroopan parlamentti totesi keväällä 2013, että naiset ovat selvästi aliedustettuina vaaleihin ja nimityksiin perustuvissa poliittisissa tehtävissä niin unionissa kuin jäsenvaltioissakin. Naisten edustus komissiossa on pysähtynyt kolmasosaan, eikä komission puheenjohtajana ole koskaan ollut nainen.
Myöskään Suomi ei ole koskaan esittänyt naista komissaariksi.

Suomen hallitusneuvotteluissa on sovittu, että seuraava komissaari tulee kokoomuksesta. Pääministeri Jyrki Katainen on sanonut ilmoittavansa omista aikeistaan vasta huhtikuussa. Mutta jos komissaarin ei tarvitse olla vaaleilla valittu, voi hän pääministerinä myös nimittää itsensä suoraan Suomen komissaariehdokkaaksi. Vai voiko?

Eurooppa-ministeri Alexander Stubb on ehdolla vaaleissa ja avoimesti sanonut olevansa kiinnostunut myös komission jäsenyydestä. Myös nykyinen komissaari Olli Rehn on ilmoittanut olevansa käytettävissä.

Kuntaministeri Henna Virkkunen ja liikenneministeri Merja Kyllönen ovat ehdolla parlamenttiin mutta heidän kiinnostuksestaan komission jäseneksi ei ole pahemmin uutisoitu.

Naisehdokkaita komissioon ei hevillä listata

Kysyimme eduskuntapuolueilta kantaa nais- ja miesehdokkaan nimeämiseen ja pyysimme puoluesihteereiltä myös sopivien naisehdokkaiden nimiä. Varauksetonta kannatusta ajatukselle löytyy vain SDP:stä, Vihreistä ja Vasemmistoliitosta. Mahdollisia naisehdokkaiden nimiä löytyi kaksi, Pirkko Ruohonen-Lerner Perussuomalaisista ja Heidi Hautala Vihreistä.

Palaamme uudelleen komissaarien valintaan kevään eurovaalinumerossa.

Tätä kysyttiin:

1. Mitä mieltä puolueenne on ko. esityksestä? Nimetkää yksi suomalainen naispuolinen komissaariehdokas.

2. Onko sukupuolella väliä puolueenne eurovaaliehdokkaiden valinnassa?

3. Tuleeko tasa-arvon edistäminen näkymään vaaliohjelmassanne ja jos tulee, miten?

 

Kokoomus: Eurooppalainen ykkösluokan ehdokas

1. Eurooppa-neuvosto ehdotuksesta valittu ja Euroopan parlamentin hyväksymä komission puheenjohtajaehdokas kokoaa EU-maiden esittämistä ehdokkaista komission jäsenet vastuualueineen. Kokonaisuuden hyväksyvät ensin neuvosto, sitten parlamentti. Pienen jäsenmaan tavoitteena on se, että maasta tuleva komissaari saa mahdollisimman merkittävän kokonaisuuden vastattavakseen. Se edellyttää selkeää eurooppalaisen ykkösluokan ehdokasta, jota on vaikea sivuuttaa salkkujaossa. Pienen jäsenmaan näkökulmasta myös sitä edustavien komission jäsenten kierto on hyvä asia. Se kasvattaa elintärkeää kontaktiverkostoa. Siksi tapana Suomessa on ollut, että sama komissaari palvelee korkeintaan kaksi kautta. Kokoomus kannattaa tasa-arvoa, mutta asettaa etusijalle sen, että Suomella on esittää yllämainitut ehdot täyttävä ehdokas aivan komission kärkipaikoille.

2. Kokoomus pitää tärkeänä tasa-arvoa ehdokasasettelussa. Siksi asetimme ehdolle viime eurovaaleissa kymmenen miestä ja kymmenen naista. Tämä on lähtökohta näihinkin vaaleihin.

3. Kokoomus on periaateohjelmansa mukaan keskustaoikeistolainen kansanpuolue, jonka tehtävänä on parantaa jokaisen ihmisen asemaa ja hyvinvointia sekä kehittää yhteiskuntaa periaateohjelmaamme kirjattujen arvojen pohjalta. Näihin arvoihin kuuluu mm. mahdollisuuksien tasa-arvo. Tämä sama tahtotila tulee esille myös Kokoomuksen eurovaalien vaaliohjelmassa.

Keskusta luottaa pätevyyteen

1. Komissaariehdokkaaksi tulee nimetä pätevin mahdollinen henkilö sukupuolesta riippumatta. Kahden ehdokkaan nimeäminen olisi suuri periaatteellinen ratkaisu. Käytännössä sen toteuttaminen edellyttäisi, että kaikki jäsenmaan menettelevät samalla tavalla. On vaikea ajatella, että Suomi jättäisi oman komissaarinsa lopullisen valinnan tulevalle EU:n komission puheenjohtajalle tilanteessa, jossa kaikki muut jäsenmaat asettaisivat ehdolle vain yhden henkilön.

2. On. Huolehdimme siitä, että listallamme on vähintään 40 prosenttia kummankin sukupuolen edustajia. Olemme asettaneet tähän mennessä 17 ehdokasta, yhdeksän miestä ja kahdeksan naista, joten tämä tavoite toteutuu.

3. Puolustamme ohjelmassa vahvasti yhteistä eurooppalaista arvopohjaa. Siihen kuuluu myös tasa-arvon vahvistaminen. Ohjelma on vielä luonnosvaiheessa, ja se hyväksytään helmikuun lopulla.

SDP:n ehdokaslistalta löytyy päteviä naisia komissaariksi

1. Olemme aiemminkin esittäneet naispuolista ehdokasta komissioon. Puolueella ei ole erityistä kannanottoa aiheeseen, mutta olisi luontevaa tuoda neuvotteluihin sekä mies- että naisehdokas. Nimien aika on vaalien jälkeen, mutta esimerkiksi omalta EP-vaalien ehdokaslistaltamme löytyy tähänkin tehtävään useita päteviä naisia.

2. Tavoite on saada yhtä monta ehdokasta molemmista sukupuolista. Jos tämä ei toteudu, SDP noudattaa omissa valinnoissaan sääntöä, jonka mukaan vähintään 40 prosenttia asetettavista ehdokkaista tulee olla vähemmistöön jäävää sukupuolta.

3. Tasa-arvon edistäminen on sosialidemokratian peruspilareita. Näin ollen se on mukana kaikessa toiminnassamme, vaaliohjelmat mukaan lukien.

Vihreät esittävät kokenutta Heidi Hautalaa

1. Vihreät ovat pitkään kannattaneet juuri tätä. Jokaisen jäsenmaan tulisi nimetä komissaariehdokkaaksi sekä nainen että mies. Naisten aliedustus EU:n johtopaikoilla korjaantuu vain teoilla. On vaikea kuvitella parempaa suomalaista naispuolista komissaariehdokasta kuin mitä olisi Heidi Hautala: pitkän linjan Eurooppa-poliitikko; ainoa suomalainen, joka on koskaan toiminut europarlamentissa niin oman poliittisen ryhmänsä puheenjohtajana kuin parlamentin valiokunnan puheenjohtajana; nainen joka on selättänyt komission taistelussa pohjoismaisen avoimuuden puolesta.

2. Ehdottomasti! Pidämme kiinni sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta vaalilistoillamme vihreiden periaatteiden mukaisesti. Listamme ovat lähes aina naisenemmistöisiä (niin tälläkin kertaa), joten pikemminkin miesten riittävän edustuksen turvaaminen on kysymys jota vihreät joutuvat pohtimaan, toisin kuin useimmat puolueet.

3. Aivan varmasti. Euroopan Vihreiden yhteinen vaaliohjelma on vasta työn alla, mutta sukupuolten tasa-arvo on yksi vihreiden keskeisistä periaatteista. Siinä riittää Euroopassa töitä. Tarvitsemme lisää tasa-arvoa niin työssä kuin perheissäkin. Haluamme isille tasa-arvoisen mahdollisuuden osallistua vanhemmuuteen ja vastaavasti äideille oikeuden ja mahdollisuuden tehdä uraa yhtä lailla kuin isäkin.

Lasikatto on purettava, naisten puutteellinen edustus politiikan ja talouden johtopaikoilla lopetettava. Pörssiyhtiöiden hallituksiin tarvitaan sukupuolikiintiöt. Haluamme lopun sille tuhlaukselle, että puolet väestöstä on syrjässä, kun yritykset valitsevat hallituksiaan. Samalla meidän on puolustettava naisliikkeen pitkiä saavutuksia, kuten aborttioikeutta ja ylipäänsä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia, jotka ovat joutuneet Euroopassa puolustuskannalle, kun uuden taantumuksen aalto on noussut viime vuosina. Naisten oikeus päättää omasta kehostaan on yhtä tärkeä vaatimus tänään kuin menneinä vuosikymmeninä.

RKP luottaa yhden nimen taktiikkaan

1. Mielestämme on hyvä, että haetaan aina sekä mies- että naisehdokkaita. Kun kyseessä on Suomen mahdollinen komissaari, haluamme kuitenkin, että Suomi ehdottaa ainoastaan yhden nimen, oli se sitten mies tai nainen. Näin takaamme, että Suomi tekee valinnan. Jos meillä on useampi ehdokas, valinnan tekee komissio, eikä Suomen hallitus. On ymmärrettävää, että esimerkiksi Olli Rehnin ja Jyrki Kataisen nimet ovat olleet esillä jopa EU:n kärkipaikoille. Onhan Rehn komissaari ja Katainen pääministeri hallituksessa, joka nimeää Suomen ehdokkaan. Mutta en lähde arvailemaan miksi yhtään naisnimeä ei kotimaan keskustelussa esiinny.

2. Tottakai sukupuolella on merkitystä. Tasa-arvo ei toteudu itsestään vaan se vaatii tietoisia tekoja ja päätöksiä, esimerkiksi toteuttamalla tasa-arvo ehdokasvalinnassa.

3. Kyllä. Tasa-arvo sisältyy vaaliohjelmassa pohjoismaisena arvona jota on edistettävä EU-tasolla.

KD ei ota kantaa nimiin

1. Parlamentti on näin linjannut, mutta perussopimuksissa päätöksen tekee edelleen neuvosto, ja tämä on ollut tapa saada lisää innostusta vaaleihin. Nimiin en ota kantaa.

2. Tietysti puolueena edistämme naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, nykyinen meppimme on nainen kuten myös edellinen meppimme. Meidän puolueesta on noussut vain naisparlamentaarikkoja EU-parlamenttiin. Tietysti meillä on sekä nais- että miesehdokkaita joista äänestäjät saavat valita.

3. Tasa-arvon edistäminen on meille luonnollista. Jonkun tutkimuksen mukaan äänestäjistämme 75 prosenttia on naisia. Puheenjohtajamme ja meppimme on nainen sekä puolet eduskuntaryhmästä on naisia, se näkyy politiikassamme ja luonnollisesti myös vaaliohjelmissa.

Vasemmistoliitto suvasi vaaliohjelmansa

1. Meidän mielestämme komissaariehdokkaina pitää olla nainen ja mies. Nimiä emme ole käsitelleet.

2. Vasemmistolle sukupuolella on väliä kaikissa vaaleissa, siis myös eurovaaleissa. Pyrimme lähtökohtaisesti ehdokasasettelussamme aina siihen, että sukupuolijakauma on mahdollisimman lähellä 50-50, vaihteluväli 10 prosenttia suuntaansa.

3. Tasa-arvon edistäminen näkyy vahvasti Vasemmiston EU-vaaliohjelmassa. Jo ohjelman laatimisprosessissa sitä luettiin "suvaten" eli sukupuolivaikutuksia arvioiden.

Vaaliohjelmassa muistutetaan, että palkkojen, työehtojen, sosiaaliturvan ja eläkkeiden polkemisesta ja julkissektorin leikkauksista on luovuttava, sillä leikkauspolitiikka osuu erityisesti niihin, jotka ovat taloudellisesti heikoimmassa asemassa, ja sillä on myös sukupuolivaikutuksia. Ohjelmassa toivotaan EU:n torjuvan uskonnon, sukupuolen, sukupuolen ilmaisun, ja seksuaalisen suuntautumisen, etnisen alkuperän, vammaisuuden tai iän takia tapahtuvaa syrjintää. Ohjelman mukaan syrjinnän vastaisen lainsäädännön kehittäminen ja vahvistaminen on kuitenkin vain yksi askel kohti tasa-arvoa. Sen lisäksi EU:n on edellytettävä jäsenmailtaan tasa-arvon aktiivista edistämistä rakenteellisella tasolla esimerkiksi positiivisella erityiskohtelulla. Vasemmisto vaatii myös, että niin EU:n tasolla kuin jäsenmaissa erikseen pitää puuttua tehokkaasti lähisuhdeväkivaltaan ja vähemmistöihin kohdistuviin viharikoksiin. Samoin oikeus päättää omasta ruumiistaan on keskeinen ihmisoikeus, ja näin ollen turvallinen ja vain raskaana olevan omasta tahdosta riippuva oikeus aborttiin on saatava kaikkiin EU-maihin.

PS: sukupuolella ei väliä

1. Perussuomalaisten kanta on, että sukupuoli ei ole osaamisen määritelmä, vaan asiaosaaminen ratkaisee. Naispuolinen komissaariehdokkaamme on Pirkko Ruohonen-Lerner.

2. Sukupuolella ei ole ratkaisevaa merkitystä eurovaaliehdokasvalinnoissamme, vaan sillä että ehdokas läpi mennessään pystyy edustamaan Perussuomalaisia ja Suomea kunnialla ja menestyksekkäästi Euroopan parlamentissa.

3. Tasa-arvo tulee näkymään vaaliohjelmassamme. Vaaliohjelma julkaistaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

 

Teksti: Eeva Koskinen

Palaa