Tapahtunutta 

14.11.2017, 22:02

Tervetuloa Naisten ääniä -juhlakonserttiin 27.11.

Lue lisää

24.03.2017, 19:43

Kevätkokous ja Hanna Wassin kuntavaaliaiheinen alustus 3.4.

Lue lisää

Vuonna 2016 järjestettyjä tapahtumia

Aamukahvit 21.6. - Brexit ja naiset

Kokoonnuimme kevätkauden viimeisille aamukahveille aivan juhannuksen ja Brexit-äänestyksen alla. Tutkija Mari K. Niemi valotti meille Brexit-äänestyksen kampanjointia, argumentteja ja naisten roolia niissä.

Mari K. Niemi kertoi, että Skotlannin itsenäistymistä koskeneessa kansanäänestyksessä naiset olivat keskeinen äänestäjäryhmä, joiden kohdalla kampanjoinnissa kuitenkin tehtiin vakavia virheitä. Tästä syystä Brexit-kampanjoissa naiset eivät ole juurikaan tulleet esiin, ja puolueet ovat aiempaa varovaisempia.

Ylipäätään Brexit-kysymys on monisyinen, ja asetelmassa on kyse myös puoluejohtajien valtataistelusta - Brexit on ollut äänestyksen alla briteille ennen kaikkea kotimaan kysymys, eikä Euroopan tulevaisuutta ole mietitty samaan tapaan kuin muualla EU:ssa. Niemi totesi, että eroamista kannattavan kampanjan pääargumentti on hyvin rakennettu, ja sillä on haluttu välttää mielikuva rasistisista, takapajuisista junteista:

Samaan aikaan kampanja kapinoi eliittiä vastaan ja saa siihen tukea molemmilta poliittisilta laidoilta. Rasistinen leima on onnistuttu kääntämään jopa ylösalaisin: Vote leave -kampanjassa on todettu nykyisen maahanmuuttopolitiikan olevan syrjivää, sillä se suosii EU-alueelta muuttavia.

Kaiken kaikkiaan Niemen mukaan kampanjoinnissa vetoavinta on vaikuttanut olevan "duunarimiehen asia". Nähtäväksi jää, millainen rooli naisilla on Iso-Britannian tulevaisuudessa!

 

 

Vuonna 2015 järjestettyjä tapahtumia

Joulupuuro 11.12. - keskustelua hoivasta ja vanhuudesta

Eurooppanaisten vuoden viimeinen tapahtuma, perinteeksikin jo muodostunut joulupuuro ravintola Ainon tiloissa, keräsi paikalle kolmikymmenpäisen yleisön. Tilaisuuden alustajana oli Ehtoolehto-kirjasarjastaan tuttu kirjailija ja toimittaja Minna Lindgren

Tilaisuuden aluksi Eurooppanaisten hallituksen jäsen Kaisa Kauppinen kertoi omasta kokemuksestaan uudessa kodissaan taloyhtiö Aikalisässä Helsingin Jätkäsaaressa. Yli 55-vuotiaille tarkoitettu asumisympäristö luo yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille keskellä kaupungin sykettä. Hoivaa työkseen tutkivan Kauppisen mukaan senioreille tarvitaan uusia asumisratkaisuja, ja yhteisöllinen asuminen on yleistymässä.

Minna Lindgrenin huumorilla höystetty Ehtoolehto-trilogia on niittänyt menestystä ympäri maailmaa. Lindgren kertoi idean kirjasarjaan syntyneen oman isänsä joutumisesta palvelutaloon ja halusta kuolla rauhassa vanhuuteen. Isän halua kuolla ei kuitenkaan otettu vastaan hyvin, sillä kukaan ei halunnut kuoleman tapahtuvan omalla vahtivuorollaan. Lindgren käsitteleekin kirjoissaan laajasti ikääntyvän ihmisen oikeutta vanheta rauhassa ilman jatkuvaa diagnosoinnin kierrettä ja pallottelua paikasta toiseen.

Ennen ryhtymistään kirjaprojektiin Lindgren kirjoitti lukuisia artikkeleita palvelutalojen ongelmista ja muista vanhuuteen ja hoivaan liittyvistä teemoista. Jotta voi kertoa totuuden, pitää kirjoittaa fiktiota, joten Lindgren päätti ryhtyä kirjoittamaan romaaneja yli 90-vuotiaista, sodankin läpikäyneistä vanhuksista. Yksi pitkän iän salaisuuksista on Lindgrenin mukaan uteliaisuus, joka pitää ihmismielen virkeänä. Lindgren haluaakin tuoda kirjoissaan esiin vanhusten elämää hallitsevia teemoja, kuten yksinäisyyttä, ylilääkitsemistä ja hoitohenkilökunnan jatkuvaa kiirettä, huumorin kautta.

Trilogian viimeisessä osassa teemana on monitoroitu hoiva. 
- Hoivateknologia on jo kehittynyt hyvin pitkälle, mutta mielestäni vanhuksia ei pitäisi laittaa uuden teknologian koekaniineiksi, Lindgren toteaa. Vanhukset eivät ole mestareita teknologian kanssa, eikä Lindgren tue hoivahenkilökunnan korvaamista roboteilla uuden teknologian avulla. Ihminen tarvitsee kontaktia toisiin ihmisiin.

Lindgrenin alustus herätti vilkasta keskustelua ja lukuisia yleisökysymyksiä. Kysyttäessä, miten Lindgrenin mielestä vanhuuteen ja hoivaan liittyvät ongelmat pitäisi ratkaista, on vastaus selvä: ei lakimuutoksilla vaan asennemuutoksella.

20-vuotisjuhlaseminaari Eurooppalaisia tähtihetkiä 29.10.

Juhlavuotemme huipentuma oli 29. lokakuuta Helsingin yliopiston observatoriossa järjestetty juhlaseminaari, joka kantoi nimeä Eurooppalaisia tähtihetkiä. Observatorio tarjosi kauniit puitteet juhlallemme, jonka aikana niin palattiin muistelemaan menneitä kuin kurotettiin tulevaisuuteenkin.

Juhlaväki kokoontui aluksi tarjoilujen äärelle seurustelemaan. 

Seminaarin alkusoiton esitti viulutaituri Emilia Lajunen, joka soitti sekä itse säveltämäänsä musiikkia että kansanlauluja.

Puheenjohtaja Satu Paasilehdon alkusanojen jälkeen EU:n komission Suomen-edustuston päällikkö Sari Artjoki onnitteli yhdistystä.

 

 Seuraavana ohjelmassa oli Eurooppanaisten puheenjohtajapaneeli, johon osallistuivat entisistä puheenjohtajista Assi Liikanen, Tuulikki Petäjäniemi, Teija Tiilikainen ja Sari Koivuniemi sekä nykyinen puheenjohtaja Satu Paasilehto. Itse kullakin riitti muisteltavaksi tähtihetkiä yhdistyksen toiminnan varrelta.

 

Hyväntuuliset puheenjohtajapanelistit aloittelemassa keskustelua. Vasemmalta Assi Liikanen, Tuulikki Petäjäniemi, Teija Tiilikainen, Sari Koivuniemi ja Satu Paasilehto.

Tilaisuuden juonsi osaava ja sanavalmis hallituksemme jäsen Kati Kalliomäki (oik.).

Paneelin yllätysnumerona näimme entisen puheenjohtajamme Miapetra Kumpula-Natrin videotervehdyksen suoraan EU-parlamentista Brysselistä!

Ajankohtaista ohjelmaa on riittänyt muun muassa euroasioista tiedottamisessa, maahanmuuttajanaisten aseman pohtimisessa sekä erilaisissa vierailuissa. Myös EU:n suuret mullistukset, kuten esimerkiksi juuri euroon liittyminen ja sen käyttöönotto sekä suuri laajeneminen näkyvät selvästi toiminnassa ja tapahtumissa. Puheenjohtajia pyydettiin myös esittämään mottonsa naisille:

 Yhdessä saimme todeta, että naisjärjestötoiminnalle on ehdottomasti edelleen tarvetta, sillä työnsarkaa riittää tasa-arvoasioissa valitettavasti entiseen malliin.

 Innostamalla sekä itseämme että muita muutosta voidaan kuitenkin saada aikaan. Satu Paasilehto totesikin, että yhteistyö on naisjärjestötoiminnassa ja erityisesti omalla kohdallamme voimaa:

 

Yleisö seurasi kiinnostuneena mm. Minna Palmrothin alustusta.

Paneelia seurasi tulevaisuuteen kurkottanut Ilmatieteen laitoksen tutkija Minna Palmrothin alustus. Minna kertoi meille muun muassa Rosetta-luotaimesta ja sen matkaa edeltäneestä valtavasta työstä, joka huipentui komeetan kiinni saamiseen. Esitys tuskin jätti ketään kylmäksi, vaikkeivät jokikisen osallistujan tiedot avaruustutkimuksesta ehkä ennakkoon olleetkaan huippuluokkaa.

 

 

 

Esityksellään inspiroinut ja huimannut Minna Palmroth keräsi jälkeenpäin ympärilleen pienimuotoisen fanijoukon.

Päätimme illan jälleen Emilia Lajusen kansanlauluihin, jonka jälkeen jatkoimme vapaamuotoista seurustelua. Keskustelu jatkui koko illan ja sen jälkeenkin, myös sosiaalisen median puolella. Kaiken kaikkiaan yhdistyksen 20-vuotisjuhla sujui mainiosti ja siitä kiitos kuuluu osallistujille, järjestäjille ja alustajille - sekä ennen kaikkea jokaiselle, joka on omalla toiminnallaan tukenut Eurooppanaisten taivalta vuosien aikana. Kuten juontajamme Kati Kalliomäki totesi, yhdistyksen syntymäpäivät eivät tule itsestään, vaan ne on ehdottomasti ansaittu!

 

Syyskuun aamukahvit 30.9.

Syyskuun aamukahvitilaisuus käsitteli syksyn ajankohtaisinta teemaa: maahanmuuttoa ja pakolaiskriisiä. Alustamaan olimme saaneet sisäministeriön hallintoneuvoksen Annikki Vanamo-Alhon. Keskustelu oli vilkasta, ja alustus herätti paljon ajatuksia ja kommentteja osallistujissa. 

Vanamo-Alho avasi meille muun muassa EU:n sisäisten pakolaissiirtojen merkitystä, ja totesi kysesssä olevan noin 20 000 henkilön uudelleensijoittamisesta.Tästä määrästä Suomen osuus tulisi olemaan noin 2 % hyväksytyn suunnitelman mukaan. Lisäksi keskusteltiin turvallisista alkuperämaista: Vanamo-Alho totesi käsitteen olevan varsin poliittinen, ja ettei mitään varsinaista laadittua listaa ole, vaan käsitettä käyttämällä halutaan ennemminkin antaa tietynlainen signaali eteenpäin.

Lisäksi keskusteltiin turvapaikanhakijoiden sukupuolijakaumasta. Vanamo-Alho selvensi, että nykyinen suuri miesten osuus johtuu ainakin osittain siitä, ettei naisilla ja lapsilla ole aina samoja mahdollisuuksia lähteä, ja että jos perheestä pitää valita yksi lähtijä, on se yleensä mies. Todettiin myös, että saapuvien nuorten miesten alityöllisyys on suuri ongelma, ja moni kärsii tekemisen puutteesta, mikä vaikeuttaa myös kotouttamista. Toisaalta myös tässä asiassa on toinen puoli: into tehdä töitä voi johtaa siihen, että työpaikkoja otetaan vastaan lähes millä ehdoilla tahansa, ja riski pimeän työn lisääntymisestä on myös olemassa. Samoin töihin pääsyn nopeuttaminen voi olla turvapaikanhakijoille myös vetotekijä, joka kannustaa tulemaan Suomeen.

Kaikki keskusteluun osallistuneet lienevät yhtä mieltä siitä, että maahanmuutto- ja turvapaikanhakijakysymysten kohdalla suurimmat haasteet ovat kenties vielä edessä. Alustukseen mennessä Suomeen oli saman vuoden aikana tullut noin 16 000 turvapaikanhakijaa. Ministeriöillä on valtava työ valmistella erilaisia suunnitelmia niitä varten, jotka aikanaan turvapaikan saavat. 

Kaiken kaikkiaan keskustelu oli varsin eläväinen ja onnistunut. Osallistujien laaja asiantuntemus ja ammattitaito monelta eri alalta toi pöytään myös tukun erilaisia näkökulmia ja kysymyksiä pakolaiskriisin suhteen. Keskustelussa peräänkuulutettiin poikkihallinnollisuutta turvapaikanhakijakysymysten ratkaisussa - toivottavasti järjestämässämme tilaisuudessa kylvettiin siemen myös tällaiseen ajattelutapaan.

Kevätkokous ja EU, naiset ja talous -seminaari 22.4.

Huhtikuun 22. järjestimme EU, naiset ja talous -seminaarin yhteistyössä Naisjärjestöjen Keskusliiton kanssa Tehy ry:n tiloissa Pasilassa. Seminaarin juonsi Eurooppanaisten Kati Kalliomäki, ja sen monipuoliseen ohjelmaan kuului tervehdyksiä niin Tehyltä kuin Eurooppanaisten ja Naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtajiltakin. Alustajana toimi perusteellisesti valmistautunut Seija Ilmakunnas Palkansaajien tutkimuskeskuksesta. Hänen esityksensä jälkeen jatkettiin paneelikeskustelulla. Seminaarin päätyttyä kokoonnuimme pitämään sääntömääräisen kevätkokouksen.

Seminaari herätti keskustelua paitsi paikan päällä, myös sosiaalisissa medioissa. Alla olevaan raporttiin on koottu kuvien ja esitysten lisäksi myös joitakin kiteytyksiä Twitterin puolelta. Twitterissä käytyä keskustelua voit seurata myös tunnisteen #naisetjatalous alla.

 

EU, naiset ja talous -aiheesta riitti keskusteltavaa, ja puheenvuoroja seurattiin suurella mielenkiinnolla. Kuva: Päivi Nikkilä.

 

Tehy ry:n yhteiskuntasuhdejohtaja Kirsi Sillanpää. Kuva: Päivi Nikkilä.

Tilaisuuden aluksi meitä ystävällisesti emännöineen Tehyn yhteiskuntasuhdejohtaja Kirsi Sillanpää piti vakuuttavan puheenvuoron, jossa hän nosti esiin Tehyn neljä keskeisintä tavoitetta tulevalle hallituskaudelle. Esityksen voit katsoa tästä linkistä: 

Tehy ry:n neljä pääpointtia tulevalle hallituskaudelle

 

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila. Kuva: Päivi Nikkilä.

Tilaisuus jatkui järjestäjäjärjestöjen puheenjohtajien terveisillä. Oma puheenjohtajamme Satu Paasilehto piti napakan esittelypuheenvuoron, jonka jälkeen Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila jatkoi painavalla puheella, joka otti kantaa juuri käytyjen eduskuntavaalien jälkeiseen tilanteeseen. Koko puheen voit lukea täältä.

 

 Eurooppanaiset onnittelee Sirkka-Liisa Anttilaa kansanedustajan paikkansa uusimisesta ja jo yli 30 vuoden mittaisesta eduskunta-urasta!

Runsaslukuinen yleisö seurasi seminaaria kiinnostuneena. Kuva: Päivi Nikkilä.

 

Palkansaajien tutkimuskeskuksen johtaja Seija Ilmakunnas. Kuva: Päivi Nikkilä.

Ohjelma jatkui Palkansaajien tutkimuskeskuksen johtajan, Seija Ilmakunnaksen, meitä varten huolellisesti valmistelemalla alustuksella, jonka aiheena oli "Joutuvatko naiset eurokriisin maksumiehiksi?". Mielenkiintoista esitystä oli höystetty lukuisilla, erikseen tätä tilaisuutta varten kootuilla tilastoilla, jotka onnistuvat valaisemaan talouskriisin sukupuolivaikutuksia uudella ja havainnollisella tavalla. Suosittelemme ehdottomasti tutustumaan koko esitykseen, jonka saat katsottua allaolevasta linkistä.

Joutuvatko naiset eurokriisin maksumiehiksi?

 

 

Ammattitaitoinen juontajamme Kati Kalliomäki (vas.) vetää paneelikeskustelua. Paneelissa Batulo Essak (toinen vas.), Terhi Lindqvist (toinen oik.) ja Seija Estlander (oik.).

Alustuksen jälkeen seminaari jatkui juontajamme Kati Kalliomäen vetämällä paneelikeskustelulla, jonka aiheena oli "Miten talouskuopasta noustaan? Naisten mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa omassa arjessa ja koko yhteiskunnassa". Panelisteina olivat African Caren toiminnanjohtaja Batulo Essak, Suomen Yrittäjänaisten puheenjohtaja Seija Estlander sekä Marttaliiton vaikuttamisasiantuntija Terhi Lindqvist. Keskustelun aikana käytiin läpi monenlaisia aiheita perhevapaista maahanmuuttajanaisten kielikursseihin ja osa-aikatöiden yleistymiseen. 

Eurooppanaiset kiittää lämpimästi Naisjärjestöjen Keskusliittoa yhteistyöstä sekä kaikkia seminaariin ja kokoukseen osallistuneita erittäin mielenkiintoisesta iltapäivästä. Pidetään keskustelua yllä!

 

Naiset, politiikka ja media -keskustelutilaisuus 11.3.

Maaliskuun 11. päivänä vierailimme Päivälehden museossa Naiset, politiikka ja media -keskustelutilaisuuden merkeissä. Mielenkiintoisessa, virkistävässä ja vauhdikkaassakin keskustelussa panelistit, omien alojensa huiput, toimittaja Anne Moilanen ja tutkija Anu Koivunen pääsivät puimaan mm. naispoliitikkojen erilaisia rooleja ja näkyvyyttä Suomen mediassa miehiin verrattuna. Paneeliosuuden jälkeen jatkoimme verkostoitumista ja aiheen puimista - keskustelu viritti varmasti kaikki kevään eduskuntavaaleja varten. Eurooppanaiset kiittää kaikkia osallistuneita mielenkiintoisesta ajatustenvaihdosta!

 

Panelistit, Anu Koivunen (vas.) ja Anne Moilanen (kesk.) paneutumassa naispoliitikkoaiheeseen. Eurooppanaisten Kati Kalliomäki (oik.) juonsi tilaisuuden.

 

Vasemmalta: tilaisuuden alkusanat lausunut Eurooppanaisten puheenjohtaja Satu Paasilehto, juontaja, Eurooppanaisten hallituksen jäsen Kati Kalliomäki, professori Anu Koivunen ja toimittaja Anne Moilanen.

Tapahtuma herätti keskustelua myös Twitterin puolella, tässä joitakin makupaloja:

 

Vierailu Latvian suurlähetystöön 27.2.

Helmikuun 27. vierailimme EU-puheenjohtajamaan Latvian suurlähetystössä viehättävässä aamiaistilaisuudessa. Suurlähetystön varapäällikkö Daina Steinberga kertoi meille Latvian puheenjohtajuustavoitteista ja tapahtumista. Kulttuuriohjelmasta vastaava Jana Steinberga-Ranki kertoi meille lähestystörakennuksen historiasta ja puheenjohtajuuskauden kulttuuritapahtumista. Pääsimme myös keskustelemaan EU:n ajankohtaisista aiheista ja tasa-arvon tilanteesta Latviassa.

 

Vierailu sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikköön 22.1.

Eurooppanaiset sai kunnian aloittaa vuoden sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön vieraana. Tilaisuus oli varsin monipuolinen: ministeriön puolelta saimme kuulla niin TASURI (tasa-arvoa johtajien urakehitykseen) -hankkeesta, samapalkkaisuusasioista kuin EU:n ajankohtaisista tasa-arvokysymyksistäkin. Oheisista linkeistä voit tutustua tarkemmin vierailun teemoihin! Verkkosivujen alta löydät linkit tilaisuuden esityksiin sekä muuhun esillä olleeseen materiaaliin.

Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoviranomaisten yhteystiedot vastuutahoittain

 www.stm.fi/tasa-arvo/vastuutahot

Samapalkkaisuusohjelma

www.stm.fi/tasa-arvo/samapalkkaisuus

Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen (TASURI) -hanke

www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/tasuri

Euroopan komission tasa-arvostrategia 2010-2015

ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm

Neuvoa-antavan tasa-arvokomitean lausunto EU:n tulevaisuuden tasa-arvopolitiikasta (ensimmäinen otsikon Opinions alla)

ec.europa.eu/justice/gender-equality/other-institutions/advisory-comittee/index_en.htm

EU:n Perusoikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus -ohjelma

ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm

Vuotuinen komission työllisyyttä ja sosiaalista kehitystä tarkasteleva raportti (Employment and Social Developments in Europe 2014)

ec.europa.eu/social/main.jsp

EU:n tasa-arvoinstituutin EIGE:n verkkosivut sekä sähköinen verkosto EuroGender

eige.europa.eu

eurogender.eige.europa.eu

TANE:n hallitusohjelmatavoitteet

www.tane.fi/fi/hallitusohjelmatavoitteet2015_2019

Hautakorven esitys

Teräsahon esitys

Viitamaa-Tervosen esitys

Komission palkka-avoimuussuositus 2014