Kvinnor i Europa är ett politiskt obundet debattforum som öppet för alla. Föreningen tar ställning i aktuella jämlikhets- och EU-frågor i syfte att påverka utvecklingen av den europeiska unionen. Föreningen vill samla kvinnor för att diskutera EU-relaterade frågor och få dem att delta och påverka.

Kvinnor i Europa anser att kvinnor inte får bli observatörer och stå på sidan om av utvecklingen av Europa. Föreningen håller fast vid sitt ursprungliga mandat, dvs att stärka kvinnornas ställning i det europeiska beslutsfattandet. Föreningen ser på frågor om unionen särskilt ur ett kvinno- och jämlikhetsperspektiv.

Verksamheten började år 1995, då en tidigare förening, Kvinnor -96, grundades för att bevaka kvinnointressen i den europeiska integrationen. Föreningen bytte namn till Kvinnor i Europa i samband med sitt tioårsjubileum år 2005.

Några av oss kommer genom vårt arbete i kontakt med EU-frågor, men inte alla. Men vi har alla ett gemensamt drag: nyfikenhet om vad som sker i EU.